Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект “Саниране, подобряване...

Проект “Саниране, подобряване на битовите условия и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в Социално учебно-професионално заведение (СУПЗ) – с. Овча Могила, Община Свищов”, реализиран към Социалноинвестиционен фонд към МТСП

С дейностите по проекта бе извършен основен ремонт и подобряване функционалноста на общинската сграда, където се помещава СУПЗ „Климент Охридски”. Основната сграда на Социалното учебно-професионално заведение /СУПЗ/ е монолитна двуетажна сграда, строена през 1926 г.

В рамките на проекта изцяло бе подменена наличната прозоречна дограма с нова, ремонтирани бяха сервизните помещения, извърши се цялостно вътрешно пребоядисване, поставяне на теракот и фаянс.

За осигуряване на икономично функциониране и устойчивост на проекта бе предвидено ремонтът да включи и мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на сградата, като по този начин ще се подобрят битовите условия в нея. С направата на топлоизолация се намали загубата на топлинна енергия, което значително подобри здравния статус на целевата група.

С предвидения вътрешен ремонт на сградата бе променен и освежен интериора на стаите и помещенията.

« Назад

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания