Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект “Прозрачност, пряка и обратна връзка...

Проект “Прозрачност, пряка и обратна връзка между гражданите и общинската администрация”

Проектът "Прозрачност, пряка и обратна връзка между гражданите и общинската администрация" се реализира в общините Свищов, Белене и Никопол от май 2006 г. и бе с продължителност 6 месеца. Общата му стойност бе 8 470 лева, като 4 929 лева са осигурени от "Отворено общество”.

Той бe съпътстван с реализиране на поредица от информационни събития, във връзка с укрепване капацитета на гражданския и неправителствен сектор на местно ниво, с цел да се стимулира гражданската активност по отношение участието и контрола от тяхна страна в местното управление.

Целева група е населението на общините, членуващи в сдружение “Еврорегион Дунав-Юг”-Свищов, Белене и Никопол.

Основната цел на проекта е укрепване капацитета на неправителствения и граждански сектор на местно ниво за ефективно влияние върху местните обществени политики.

Същността на дейностите се изразява в анкетиране на граждани за информираността им по темата; изработване и разпространение на дипляна; разкриване на “гореща телефонна линия”; откриване на рубрика “Кметът отговаря”; организиране на обучения за служителите в общинските администрации, и за гражданската общност, както и поредица информационни събития.

Проектът се реализира съвместно с местните печатни и електронни медии.

« Назад

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания