Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект "Обществен форум"

През октомври 2002 г. Община Свищов кандидатства пред сдружение "Болкан Асист" и Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие /ШАРС/ за включване в новия етап от приложението на програмата в България.

Община Свищов и други три общини от Северна България бяха одобрени за участие, след като са представили пълно описание на социално-икономическото, демографското, екологическото и образователното състояние на общината. Община Свищов официално декларира и пое ангажимента да осигури от собствени средства 80 000 лв., които заедно с финансирането от ШАРС в размер на 180 000 лв. ще формира бюджета на програмата за общината.

В програмата, под формата на тематични работни сесии участват представители на гражданското общество, бизнесмени, общински служители, лекари, общественици, културни дейци и др. се организира обществено обсъждане на широк кръг от въпроси, които участниците във Форума сами са избрали в началото.

Програмата ще проведе 10 форум – сесии в рамките на период до 12 месеца след стартирането на обществения форум.

В края на процеса, представителите на гражданското общество ще одобрят определен брой проекти за реализация, чрез които се цели да се разрешат дискутирани проблеми, и така да се подобрят условията на живот в общината. Представителите на гражданското общество се ангажират да участват във финансирането на всеки проект в различна форма – с пари, труд, материали и др.

Програма "Обществен форум" предизвика голям интерес в общината, доказателство за което е широкото присъствие на представители на селата – спортни клубове, читалищни дейци и др. Нестопанските организации участват активно в процеса и предлагат много свои идеи и инициативи за разрешаване на редица въпроси от местно значение.

« Назад

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания