Име: Севдалина Камбурова
Длъжност: Главен инспектор "Защита на потребителя, търговия, категоризация и лицензи"
Дирекция: Дирекция "Управление на собствеността и стопански дейности"
Отдел "Управление на собствеността, стопански дейности и приватизация"
Телефон: 0631/ 68 125
Email: skamburova@svishtov.bg
Стая: 39