Име: Диана Бернардова
Длъжност: Старши експерт "Контрол по строителството"
Дирекция: Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Отдел "Кадастър, техническо обслужване и контрол по строителството"
Телефон: 0631/ 68106
Email: obshtina@svishtov.bg
Стая: 26