Име: Даниела Иронова
Длъжност: Главен експерт "Кадастър и техническо обслужване"
Дирекция: Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Отдел "Кадастър, техническо обслужване и контрол по строителството"
Телефон: 0631/ 68114
Email: obshtina@svishtov.bg
Стая: 22