Име: Камелия Кънчева
Длъжност: Старши специалист "Проектиране и реализиране на проекти"
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено "Управление на проекти и европейски въпроси"
Телефон: 0631/ 68143
Email: kkancheva@svishtov.bg
Стая: Административен център - партер