Име: Емял Исмаилова
Длъжност: Касиер, изпълнител на бюджета
Дирекция: Дирекция "Финансови дейности"
Отдел "Общински приходи"
Телефон: 063160830
Email: mdt@svishtov.bg
Стая: 1