Име: Виолета Йорданова
Длъжност: Старши специалист "Почивно дело"
Дирекция: Спортна база
Телефон:
Email:
Стая: Спортна база