Име: Иван Симеонов
Длъжност: Старши специалист "Човешки ресурси"
Дирекция: Секретар на община
Отдел Човешки ресурси, информационно обслужване и технологии
Телефон: 0631 68 131
Email: obshtina@svishtov.com
Стая: 11