Име: Росен Трифонов
Длъжност: Специалист „ОРСООС“
Дирекция: Дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”
Звено „Обществен ред, сигурност и опазване на общинска собственост“
Телефон: -
Email: -
Стая: -