Име: Димитринка Славкова
Длъжност: Касиер
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование"
Телефон: 0631/ 44 027
Email:
Стая: