Име: Анастасия Михайлова
Длъжност: Главен специалист " Комплексно - административно обслужване и култура"
Дирекция: Дирекция "Култура и културно наследство"
Телефон: 0631/ 68 143
Email:
Стая: Административен център - партер