Име: Атанас Борисов
Длъжност: Старши специалист "Транспорт и логистика"
Дирекция: Дирекция "Култура и културно наследство"
Телефон:
Email:
Стая: