Име: Мария Дочева
Длъжност: Директор Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Телефон: 0631/ 68121
Email: docheva@svishtov.bg
Стая: 27