Име: Юлиан Павлов
Длъжност: Главен архитект
Дирекция: Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Телефон: 0631/ 68104
Email: arch.pavlov@svishtov.bg
Стая: 23