Име: Янислав Ячев
Длъжност: Юрисконсулт
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Отдел "Правен"
Телефон: 0631/ 68102
Email: y.yachev@svishtov.bg
Стая: 47