Име: Анелия Димитрова
Длъжност: Заместник-кмет „Управление на европейски проекти и образование“
Дирекция: Ръководство
Телефон: 0631/ 68 117
Email: adimitrova@svishtov.bg
Стая: 24