Име: Симеон Дончев
Длъжност: Работник - поддръжка
Дирекция: Спортна база
Звено "Спортни дейности"
Телефон:
Email:
Стая: