Име: Евгени Георгиев
Длъжност: Старши специалист "Масова физкултура"
Дирекция: Спортна база
Звено "Масова физкултура"
Телефон:
Email:
Стая: