Име: Димитър Андреев
Длъжност: Програмен ръководител
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
"Общинско радио"
Телефон: 0631 / 43294
Email: не е посочен
Стая: 3