Име: Валентин Ангелов
Длъжност: Тон-оператор
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
"Общинско радио"
Телефон:
Email: radio@svishtov.bg
Стая: