Име: Янка Николова
Длъжност: Старши експерт "Проектиране и въвеждане в проекти"
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено "Управление на проекти и европейски въпроси"
Телефон: 0631 / 68119
Email: ynikolova@svishtov.bg
Стая: 28