Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стартира учебната година в община Свищов

Стартира учебната година в община Свищов
Добавена на: 2021-09-15 14:46:39

Стартира учебната година в община Свищов
Стартира учебната година в община Свищов
Стартира учебната година в община Свищов
Стартира учебната година в община Свищов

Спокойно премина първият учебен ден в община Свищов. За пръв път днес училищния праг прекрачиха 189 първокласници, а общият брой на записаните ученици в Общината е 2619. На територията на общината функционират 10 учебни заведения, от които 3 средни училища, 2 професионални гимназии и 5 основни училища, 4 от които се намират в населените места.
Всички училища имат готовност за присъствено обучение на учениците. Във всички училища е извършено освежаване на прилежащите помещения, а там където е имало необходимост, са извършени ремонтни дейности. В някои от училищата са изградени STEM центрове. Сградите са проверени от здравни власти и отговарят на нормативно определените изисквания.
С оглед на епидемичната обстановка, необходимите материали и средства /дезинфектанти, предпазни средства, термометри и т.н./ за ресурсно обезпечаване на училищата са осигурени и налични. Създадена е организация за работа в условията на пандемия, като е проведен инструктаж на педагогическия и непедагогическия персонал, и медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата. Учебните заведения са в готовност и за превключване в режим на работа в електронна среда, като са технологично добре подготвени за такава форма на обучителен процес. Направено е проучване относно обезпечеността на учениците с устройства и достъп до интернет. Предприети са необходимите мерки за закупуване на електронни устройства, за тези ученици, които не разполагат с такива. Същото се отнася и за осигуряването на интернет, като се закупуват мобилни рутери и сим карти.
Ръководството на община Свищов пожелава успешна и ползотворна учебна година пожелавам на всички ученици, учители и родители!
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания