Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за заседанията на Общински съвет - Свищов през месец юни

График за заседанията на Общински съвет - Свищов през месец юни
Добавена на: 2021-06-11 12:22:29

Редовното заседание на Общински съвет – Свищов ще се проведе на 24.06.2021 г. /четвъртък/ в Зала № 1 на Община Свищов

График за заседанията на Общински съвет - Свищов през месец юни


Понеделник – 14.06.2021 г. 


от 14:30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм” – /присъствено – в Зала № 1 на Община Свищов/

 
Вторник – 15.06.2021 г. 


от 14:00 часа - ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”       – /присъствено – в Зала № 1 на Община Свищов/

от 15:00 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания” – /присъствено – в Зала № 1 на Община Свищов/

от 16:00 часа ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“ – /присъствено – в Зала № 1 на Община Свищов/

 
Сряда – 16.06.2021 г. 


от 14:00 часа - ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност” – /присъствено – в Зала № 1 на Община Свищов/

от 15:00 часа – ПК по “ТСУ и общински активи” – /присъствено – в Зала № 1 на Община Свищов/

 
Четвъртък – 17.06.2021 г. 


от 14:30 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” – /присъствено – в Зала № 1 на Община Свищов/

от 16:00 часа ПК по “ЗПКОНПИ“ – /присъствено – в Зала № 1 на Община Свищов/

 
 
 


24.06.2021 г.  /Четвъртък/ – от ……… часа – Редовно заседание на Общински съвет – Свищов – /присъствено – в Зала № 1 на Община Свищов/

 
 
Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13).

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания