Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2021-05-05 10:32:23

На вниманието на жителите на община Свищов

Във връзка с борбата срещу комарите, Община Свищов уведомява, че ларвицидната обработка на влажни зони със застояли води, блатисти местности и временни водни басейни с нетечащи води ще се извърши на 07.05.2021 г. (петък) след 06,00 ч. със самолет. При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващ ден с благоприятни климатични  условия.
     Основните територии, които ще се третират са, блата Вардим и Свищов, м. „Янково гърло” и крайбрежието на р. Дунав от Лимана на с. Вардим до АЕЦ „Белене”.
     Третирането ще бъде с препарат ВектоБак  12 АС. При третиране с ВектоБак  12 АС няма ограничения за достъп на хора и животни до третираните зони. Безвреден е за бозайници, птици и риби. Не е опасен за полезната ЕНТОМОФАУНА И ПЧЕЛИТЕ.

 
     Следващата седмица 10-14.05.2021 г. при благоприятни климатични условия ще започне обработка на тревните площи на обществени места, паркове и детски площадки срещу кърлежи и бълхи.
     Молим гражданите да се съобразяват с указателните табели на наземно третираните площи и спазват посочения на тях карантинен срок!      
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания