Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2021-04-30 14:09:46

З А П О В Е Д
№ 552-РД-01-03
гр. Свищов, 29.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка със заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването,
 
НАРЕЖДАМ:
 
Считано от 1.05.2021 г., да бъде възобновена дейността на клубовете на пенсионерите, лицата с увреждания, ветераните от войните, офицерите и сержантите от резерва и запаса на територията на община Свищов, при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед № РД-01-273/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването.
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник РУ МВР – гр. Свищов и инж. Стефан Димитров – директор на дирекция „УОМПТЧ“ при Община Свищов.
 
 
 
Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и председател
на Кризисен щаб при община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания