Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ относно обезщетенията за правото на прокарване на трасето за обект "Преносен газопровод до град Свищов"

СЪОБЩЕНИЕ относно обезщетенията за правото на прокарване на трасето за обект \"Преносен газопровод до град Свищов\"
Добавена на: 2020-03-16 16:18:50

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СВИЩОВ започна изпращането на съобщенията на Решенията от протоколите на комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ до заинтересованите физически и юридически лица, относно определянето на размера на дължимото от „Булгартрансгаз” ЕАД обезщетение за засегнатите поземлени имоти, върху които възниква сервитут (право на преминаване на хора и техника, на прокарване и изграждане на линеен енергиен обект – газопровод, и ограничаване в ползването на засегнатите поземлени имоти), съгласно чл. 64, ал. 4 от Закона за енергетиката, за прокарването на Трасето на газопровода на обект „Преносен газопровод до град Свищов“. След изтичането на 14-дневния срок от съобщаването на Решението, всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа, заинтересованите лица могат да подадат в Информационния център на Община Свищов искане (по образец) за изплащането на дължимото обезщетение. Образецът на ИСКАНЕТО за изплащането на дължимото обезщетение може да намерите на сайта на общината на следния линк http://www.svishtov.bg/docs.php?act=72 Справки на телефони 0631/68 106 и 0631/68 121

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания