Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ОДОБРЕН ПЛАН ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ОДОБРЕН ПЛАН ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ
Добавена на: 2018-08-03 15:34:34

ПРИЕТИ СА ИЗРАБОТЕНИТЕ ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ ЗА: к.е. 133, местности „Драчево бърдо 3 и 4“; к.е. 152, местности „Остри могили 2 и 3“; к.е. 49, местност „Люляците 1“; к.е. 39, местност „Воеводска чешма“

Община Свищов, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, съобщава на всички заинтересувани лица, че с протоколи (2бр.) от 09.07.2018 год. на комисия по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ са приети изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти в графичен и цифров вид на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи: к.е. 133, местности „Драчево бърдо 3 и 4“; к.е. 152, местности „Остри могили 2 и 3“; к.е. 49, местност „Люляците 1“; к.е. 39, местност „Воеводска чешма“ от землището на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново.
Плановете и придружаващата ги документация се намират в Община Свищов и могат да бъдат разгледани по всяко време на работния ден в общинския информационен център.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения до Кмета на общината в едномесечен срок от обявлението в „Държавен вестник“.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания