Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. юни 2018

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. юни 2018
Добавена на: 2018-06-14 11:14:56

Редовното заседание на Общински съвет – Свищов ще се проведе на 28.06.2018 г. /ЧЕТВЪРТЪК/

Вторник – 19.06.2018 г.
• от 15.00 часа – ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”
• от 15.30 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания”
• от 16.30 часа – ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“

Сряда – 20.06.2018 г.
• от 13.30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”
• от 15.00 часа – ПК по „ТСУ и общински активи”
• от 16.00 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”

Четвъртък –21.06.2018 г.
• от 14.30 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”
• от 16.30 часа – Председателски съвет


27.06.2018 г. /СРЯДА/ – от 10.00 часа – Тържествено заседание на Общински съвет – Свищов /Подробна програма ще получите допълнително/

28.06.2018 г. /Четвъртък/ – Редовно заседание на Общински съвет – Свищов

На всички комисии да присъстват заинтересованите представители от общинска администрация за разяснения по предложенията!
Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13).

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания