Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

По предложение на д-р Кристиян Кирилов Общински съвет – Свищов гласува декларация в подкрепа на СА „Д. А. Ценов”

По предложение на д-р Кристиян Кирилов Общински съвет – Свищов гласува декларация в подкрепа на СА „Д. А. Ценов”
Добавена на: 2018-02-22 16:58:59

По предложение на д-р Кристиян Кирилов Общински съвет – Свищов гласува декларация в подкрепа на СА „Д. А. Ценов”
По предложение на д-р Кристиян Кирилов Общински съвет – Свищов гласува декларация в подкрепа на СА „Д. А. Ценов”

В декларацията се настоява за решение за прием в държавна поръчка на минимум 1000 студента през 2018 г. в СА „Д. А. Ценов”

 
   Като мотиви в декларацията към МС, МОН и народните представители от област Велико Търново, председателят на ОбС – Свищов посочва: „Съпричастност към Стопанска академия във връзка с намаления прием на студенти държавна поръчка и предстоящото от МОН разпределение за учебната 2018-2019 г.“.   В нея се казва още, че своя вот в подкрепа към СА „Д. А. Ценов“, освен общинските съветници, дават и кметът на община Свищов, и общинската администрация.
   След едночасов дебат, по време на който общинските съветници и кметът на Свищов обсъдиха възможните варианти за подкрепа на свищовската академия и единодушно подчертаха значението на СА „Д. А. Ценов“ за развитието на града, присъстващите представители на местния парламент подкрепиха декларацията, в която се казва следното:
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
от Общински съвет – Свищов в подкрепа на Стопанска академия „Д. А. Ценов” за осигуряване чрез държавна поръчка и бюджетна субсидия за 2018 г. на запазването и развитието на Алма матер в Свищов
 
С настоящето, Общинският съвет – Свищов, Кметът и общинската администрация даваме своя вот за подкрепа на СА „Д. А. Ценов”, нейните научни школи, катедри, факултети, преподаватели, студенти, докторанти и администрация. Свищов като трети исторически създаден академичен център в България (и втори след София като Завещание от 1.9.1912 год.) носи завета на дарителя Димитър Апостолов Ценов: „… да се основе и издържа едно висше търговско училище в гр. Свищов, по подобие на германските висши училища и специално на Ханделсхохшуле в Берлин”. (Вж. чл. 2 от Закон за приемане дарението и завещанието на Димитър А. Ценов”, ДВ, бр. .148, 30.9.1932 г.). Завещаните от предприемача-възрожденец Димитър А. Ценов на държавата 5 млн. златни лева във вид на имоти, ценни книжа и пари по стандарт от 1912 г., днес, 106 години по-късно, се равняват на над четвърт милиард лева. Това е и второто най-голямо за страната ни академично дарение след това на братята Евлоги и Христо Георгиеви за СУ „Св. Климент Охридски” (което е оценено на 6 млн. златни лева).
За съжаление, през последните 8 години чрез ежегодната държавна поръчка СА „Д. А. Ценов” понесе трикратно намаление на финансираните от държавата чрез МОН места за обучение на студенти (от 2275 места за прием през 2010 г., в т.ч. 1540 редовна форма в ОКС „бакалавър”, 575 задочна форма в ОКС „бакалавър” и 160 в редовна форма в ОКС „Магистър” на едва 742 места през 2017 г., респ. по форми и степени: 524, 140 и 78 студенти, разпределяни в 17 специалности). По предложения на МОН делът на държавната поръчка за СА „Д. А. Ценов” в групата на трите профилирани икономически висши училища (Свищов, София и Варна) бе постепенно редуциран от 23,73% през 2010 г. на само 10,06% през 2017 г.! Тази политика обрича академичния Свищов на гибел.
Празните студентски блокове, приемите на едва десетки студенти във водещи за страната катедри и специалности като „Финанси”, „Счетоводство и контрол”, „Застраховане и социално дело” и т. н. са неприемливи за свищовската общественост. Със Закона за приемане на дарението и завещанието на Димитър А. Ценов и Указ № 16 на цар Борис III от 31.08.1932 г. е поет категоричен и ясен държавен ангажимент за устойчива подкрепа. Считаме, че несправедливата национализация на фонд „Ценов” след 1944 г. правят още по-силен този ангажимент към СА „Д. А. Ценов” и към самия Свищов като град – символ на българската свобода, култура, дарителство и просвета.
Ето защо се обръщаме с категорична позиция на Общинския съвет, Кмета и общинската администрация към МС, МОН и народните представители от област Велико Търново за подкрепа на решение за прием в държавна поръчка на минимум 1000 студента през 2018 г. в СА „Д. А. Ценов” (с 4 факултета, 18 катедри, над 200 преподаватели и уникална академична, научна, социална и спортна база).
Северна България и създадената с дарение Алма матер в Свищов търсят защита и подкрепа днес и сега! Утре ще е късно!
 
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания