Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Подписаха се договорите с фирмите изпълнителки за санирането на първите шест блока в Свищов

Подписаха се договорите с фирмите изпълнителки за санирането на  първите шест блока в Свищов
Добавена на: 2016-06-07 14:54:29

Подписаха се договорите с фирмите изпълнителки за санирането на  първите шест блока в Свищов
Подписаха се договорите с фирмите изпълнителки за санирането на  първите шест блока в Свищов
Подписаха се договорите с фирмите изпълнителки за санирането на  първите шест блока в Свищов

Във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свищов, на 06.06.2016 г. бяха подписани договорите за проектиране и строителство с фирмите изпълнителки.

       Във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свищов, на 06.06.2016 г. бяха подписани договорите за проектиране и строителство с фирмите изпълнителки.
За съжаление от стартиралите 7 блока, на този етап продължават напред 6 от тях. За Обособена позиция №7 - „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”, решението за избор на изпълнител се обжалва от „ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. Белене. 
С Решение от 11.05.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка, са определени следните изпълнители за Проектиране и изпълнение на строеж, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Свищов, във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” по следните обособени позиции:
Обособена позиция №1 - „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1 А, бл.8”,   изпълнител  ДЗЗД „КАЛЕТО 2016” гр. София ;
Обособена позиция №2  - „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а” ,  изпълнител  „БАУ ЕНЕРДЖИ” ЕООД – гр. София;
Обособена позиция №3 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5”,   изпълнител  „КЛИМАТРОНИК” ЕООД  гр. София;
Обособена позиция №4 -  „Жилищна сграда със следния административен адрес:гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79”,  изпълнител  „КОЕВ – СД” ООД гр. Свищов;
Обособена позиция №5  - „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72”,  с изпълнител  „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪНС” ЕООД гр. София;
Обособена позиция №6  - „Жилищна сграда със следния административен адрес:гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15”,  с изпълнител  „ИНВЕСТ СТРОЙ МОНТАЖ” ЕООД  гр. Свищов.
 
Със съответните решения от 03.05.2016 година, за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка са определени следните изпълнители за упражняване на строителен надзор  и  инвеститорски контрол върху строителните и монтажните работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свищов:
-  „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС” ООД за Обособена позиция №1, която включва:
гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1а, бл.8; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5; гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79”;
- „ЕН ЕКИП” ООД  за Обособена позиция №2 , която включва:
гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15; гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”
 
Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на неговото подписване и приключва с издаване на удостоверения за регистриране на въвеждането в експлоатация на  всяка една жилищна сграда от обособената позиция. Срокът за изработване на работния инвестиционен проект е  от 7 до 30 календарни дни, а срокът за изпълнение на строително – монтажните работи и дейности е от 45  до 145 календарни дни. Конкретните срокове са отбелязани в съответните договори и са в зависимост от големината на обектите. Срокът за упражняване на строителен надзор и инвеститорския контрол е периода от подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2), до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) и завършва с издаване на удостоверения за регистриране на въвеждането в експлоатация на всяка една жилищна сграда от обособената позиция (Констативен акт обр. 16). 
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания