Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Зелена класна стая в рибарници Хаджидимитрово

Зелена класна стая в рибарници Хаджидимитрово
Добавена на: 2015-09-09 15:40:23

Зелена класна стая в рибарници Хаджидимитрово
Зелена класна стая в рибарници Хаджидимитрово
Зелена класна стая в рибарници Хаджидимитрово

Рибарници Хаджи Димитрово са една от най-важните влажни зони в България за опазване на биоразнообразието

Близо 40 ученици, студенти, учители и доброволци на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) посетиха рибарници Хаджидимитрово, намиращи се на 25 км. от град Свищов. Всички те станаха част от проекта на БДЗП „Зелена класна стая“, финансиран от програмата „Мтел еко грант – природа с бъдеще“ 2015. Целта на събитието бе хората да се запознаят с богатото биоразнообразие на рибарниците и да бъдат обучени в начините на мониторинг на застрашени животни и растения. Освен това младежите се включиха и в практически дейности по опазване на видовете и местообитанията им  - косене на тръстика, почистване и др.
Рибарници Хаджи Димитрово са една от най-важните влажни зони в България за опазване на биоразнообразието. Тук се срещат редица застрашени видове птици като белооката потапница, къдроглавия пеликан, морският орел, ръждивата чапла, червеновратият гмурец и белобузата рибарка. 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания