Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

8 големи наводнения са регистрирани през последните 10 години в региона, отчетоха на дебат във Видин

8 големи наводнения са регистрирани през последните 10 години в региона, отчетоха на дебат във Видин
Добавена на: 2015-07-24 10:53:46

8 големи наводнения са регистрирани през последните 10 години в региона, отчетоха на дебат във Видин
8 големи наводнения са регистрирани през последните 10 години в региона, отчетоха на дебат във Видин

Най-голямото наводнение в трансграничния регион е регистрирано през 2006 година, когато са застрашени над 70 хиляди души население.

Община Видин бе домакин на поредния дебат по проект 2(4I)-2.2-16 „Подобряване на управлението на извънредните ситуации в трансграничния регион (IMES)” MIS-ETC Code: 361. Водещ партньор по проекта е Окръжният съвет на румънската област Телеорман, а партньори са Фондация за демокрация, култура и свобода Кълъраш и Инспекторатът за извънредни ситуации от северната ни съседка, както и Община Свищов, от българска страна. Основната цел на проекта е подобряване на сътрудничеството в трансграничната зона в областта на гражданската защита и работа при природни бедствия, както и повишаване ефективността на действията в случай на природни бедствия. Това ще осигури висока степен на защита на населението в българо-румънския граничен район чрез намаляване на щетите.
В информационното събитие, което се проведе на 21.07.2015 г. в Заседателната зала на Община Видин, се включиха представители на различни институции: заместник-областният управител на Област Видин г-н Огнян Ценков, комисар Станислав Генчев – директор на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" – Видин, представители от Община Видин и други общини и кметства от областта. От РИОСВ - Монтана бе изпратено писменно становище по темата. Присъстваха и румънските партньори по проекта от Окръжен съвет – Телеорман и Инспектората за извънредни ситуации в Телеорман.
Бе отчетен факта, че районите са подложени на голям спектър от рискове, с които ежедневно се сблъскват. Практиката показва, че през последното десетилетие най-голямата опасност е тази от наводнения. За 10 години са регистрирани 8 сериозни наводнения, като най-голямо е отчетено през 2006 година, когато са застрашени над 70 хиляди души население.
През 2014 г. в резултат на обилните валежи и бързото снеготопене се повишават нивата на реките в планинските части на областта, което води до аварийни ситуации и много застрашени населени места. Именно заради доброто взаимодействие между институциите тогава не са допуснати човешки жертви, а материалните щети са сведени до минимум.
От ГД „ПБЗН“ - Видин отчетоха, че ежегодно провеждат пролетни и есенни мониторинги на язовирите. Установено е, че потенциално опасните язовири на територията на областта са 19. Ежегодно се извършва и актуализация на плановете за реагиране при бедствия. Участниците в дебата се обединиха около меннието, че основно трябва да се работи в две направления: модернизация на сиренно-оповестителната система, чрез подмяна на настоящата морално остаряла с нова съвременна система, и анализ и оценка на рисковете, застрашаващи областта, чрез създаване на интерактивна карта на риска.
                               

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания