Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов организира дебат по партньорски проект в Областна администрация Русе

Община Свищов организира дебат по партньорски проект в Областна администрация Русе
Добавена на: 2015-07-15 16:54:56

Община Свищов организира дебат по партньорски проект в Областна администрация Русе
Община Свищов организира дебат по партньорски проект в Областна администрация Русе
Община Свищов организира дебат по партньорски проект в Областна администрация Русе

Основната цел на проекта е подобряване на сътрудничеството в трансграничната зона в областта на гражданската защита и работа при природни бедствия, както и повишаване ефективността на действията в случай на природни бедствия.

На 14.07.2015 г от 10,30 часа в Залата на Областна администрация Русе се проведе дебат по проект „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион” (IMES), MIS-ETC Code: 361, реализиран по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Основната цел на проекта е подобряване на сътрудничеството в трансграничната зона в областта на гражданската защита и работа при природни бедствия, както и повишаване ефективността на действията в случай на природни бедствия.
Настоящото информационно събитие бе организирано от Община Свищов – партньор по проекта на Окръжен съвет – Телеорман, Румъния.
В дебата участваха представители на различни институции – Областна администрация Русе, Община Русе, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе, Областна Дирекция на МВР - Русе, „Напоителни системи“ - клон Долен Дунав, Областна дирекция „Земеделие“ - Русе, кметове на кметства от община Русе и представители на други институции.
На дебата присъстваха и румънските партньори по проекта от Окръжен съвет - Телеорман и Фондация за Демокрация, култура и свобода - Кълъраш.
По време на събитието техническият асистент по проекта и IT специалист г-н Кристиян Динеску представи предвиденото специализирано оборудване и предимствата от реализацията на проекта.
Директорът на Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ -  Русе комисар Димитър Павлов представи резултатите от съвместни проекти и свързани дейности с превенция на наводнения и бедствия, както и наличната техника, с която разполага дирекцията.
Обсъдени бяха наводненията през последните години, при които нивото на реките се е повишило драстично и това е допринесло до значителни материални и инфраструктурни  щети. Констатирано е, че регистрираните валежи през 2014 година са надминали рекордните такива от 1972 година, като 27 населени места са били засегнати от наводненията.
Проблемите, свързани с  наводненията, които през последните години засегнаха редица области в Румъния и България обосновават необходимостта от заложения по проекта Център за наблюдение, координация и вземане на решения при управление на извънредни ситуации в трансграничния регион.
Направени бяха предложения за бъдещи съвместни действия между институциите, като трябва да се помисли за съвременна апаратура с датчици, с които да се следи нивото на вътрешните реки и данните да постъпват в центрове за мониторинг и наблюдение.
Необходимо е също така да се създадат симулационни модели, с които да се предвиждат мащабите на наводнения и бедствия и така да се ограничат щетите при възникване на реални кризисни ситуации.
В момента районът на окръг Телеорман е с висока степен на риск, тъй като няма централизирана система за наблюдение, предупреждение и информация в случай на природни бедствия. Развитието на заложената модерна система, интегрирана на окръжно ниво, ще позволи увеличаване на оперативния капацитет по отношение на интервенцията и координация на населението в случай на аварии. 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания