Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СОУ „Цветан Радославов” със звание „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”

СОУ „Цветан Радославов” със звание „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”
Добавена на: 2015-06-15 16:46:07

СОУ „Цветан Радославов” със звание „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”
СОУ „Цветан Радославов” със звание „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”

Училище „Цветан Радославов” е сред финалистите на националния конкурс за подкрепяща училищна среда 2014/2015 г. на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” и на Министерството на образованието и науката.

Училище „Цветан Радославов” е сред финалистите на националния конкурс за подкрепяща училищна среда 2014/2015 г. за звание „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” и на Министерството на образованието и науката.
Преди три години СОУ „Цветан  Радославов” започна работа по проект „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”. Проектът се изпълнява в партньорство с шест училища от страната и е предназначен за деца на възраст от 9 до 16 години. Основните цели на проекта са свързани с това, да се превърне училищната общност в по-сигурно място за децата, където насилието и злоупотребата на основата на пола са сведени до минимум, а стереотипното мислене по отношение на пола е трансформирано в конструктивно сътрудничество между момичета и момчета, от една страна, и между ученици, учители и родители, от друга страна. Проектът цели промяна в традиционните нагласи и разбирания за ролите, определени от пола, с които повечето млади хора се сблъскват, както в семейството, така и в училище, и в широкото обществено пространство, и които водят до ограничаване на възможностите за реализация на младите хора, което в същността си е ограничаване на изконното им право на избор.
С дейностите по проекта „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” цели да информира и да повиши чувствителността на младите хора по въпросите на пола, но също така да насочи вниманието на възрастните (учители и родители) към проблематиката и нейното място в образованието на децата.
Националният конкурс за звание „Училище без насилие и стереотипи” се осъществи в рамките на този проект и е финансиран от швейцарската фондация „ОУК”.
Той  даде  възможност на всички училища в страната, които работят за изграждане и поддържане на безопасна училищна среда посредством създаване на толерантни и партньорски отношения в училищната общност, да покажат добрите практики, които развиват и прилагат.
На първия етап на конкурса училищата участници доброволно попълниха и изпратиха на екипа на фондация „ДОИТ” карта за оценка на училищната среда, в която показаха добрите практики, които развиват и прилагат.
За СОУ „Цветан Радославов“ в град Свищов най-ценното през учебната 2014/2015 г. бе многообразието от реализираните в отделните класове минипроекти за равнопоставеност, недискриминация, толерантност към различията, равнопоставеност на половете и превенция на насилието, основано на пола.
При изпълнение на проектните дейности освен учениците и учителите активно се включиха и родителите, особено бащите и дядовците. Зедно със своите деца те спортуваха, почистваха училищния двор и спортните площадки, четоха любими книги, приготвяха вкусни ястия в училище, моделираха пъзели и хартиени модели, които бяха подредени в изложба. В рамките на минипроектите децата прочуваха още влиянието на мъжете в родовете на видни свищовски личности като Алеко Константинов, Цветан Радославов (патрон на училището), Николай Павлович, Николай Катранов и други; писаха есета и проведоха дискусионни срещи за ролята на бащата и майката в семейството.
В резултат на осъществените дейности беше повишена информираността на учениците за необходимостта от преодоляване на стереотипи основани на пола, беше подобрено взаимодействието между родители, деца и учители, осъзната бе необходимостта от по-активно включване на бащите в грижите за децата в семейството и в училището.
На втория етап на националния конкурс екипът на Фондацията обобщи резултатите от прилагането на добри практики на място с посещения на училищата полуфиналисти. Във всяко училище бяха проведени подробни дискусии относно тематиката на конкурса и съдържанието на попълнените анкетни карти.
Всички добри практики, които учители и родители прилагат, за да бъде училището не само безопасно, но и желано място за децата, фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” ще издаде в сборник, за да може в публичното пространство да започне да се говори повече за доброто, което се случва в българското училище.
 
Парашкева Григорова
Учител в СОУ „Цветан Радослвов“ – гр. Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания