Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

На вниманието на избирателите

На вниманието на избирателите
Добавена на: 2015-02-25 15:25:18

Във връзка с предстоящите Местни избори през 2015 г., уведомяваме гражданите, които са се върнали да живеят в България, след като са живели в други държави, да проверят регистрацията си по настоящ адрес.

През месец октомври 2015 предстои произвеждането на Местни избори в Република България.
Един от критериите за включване на лицата в избирателните списъци, съгл. чл. 396, ал. 2 от сега действащия Изборен кодекс е да са живели най-малко 6 месеца в Република България.
Уведомяваме гражданите, които са се върнали да живеят в България, след като са живели в други държави, да проверят регистрацията си по настоящ адрес в Община Свищов.
Ако имате вписан настоящ адрес в чужбина и сте се установили отново в Община Свищов, е необходимо да подадете адресна карта в Информационния център на Общината или Кметството на съответното населено място, където живеете в момента. Заявяването се извършва лично или от изрично упълномощено лице.
Съгласно промяна на Закона за гражданската регистрация е необходимо  да представите един от следните документи / съгл. чл. 92 от ЗГР/:
- Документ за собственост на имота;
- Договор за ползване на имота за жилищни нужди.
За извършване на регистрацията в имот, който не е ваша собственост се представя и писмено съгласие на собственика по образец, подадено лично пред длъжностните лица в Община Свищов.
Ако искате да бъдете включени в избирателните списъци за предстоящите местни избори, трябва да заявите настоящия си адрес до 31 март включително.
 
Телефони за справки: 0631/6-08-38 и 0631/ 68-108.
Работно време: от 08.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания