Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Приоритет е създаването на икономическа среда за развитието на бизнеса в Общината

Приоритет е създаването на икономическа среда за развитието на бизнеса в Общината
Добавена на: 2015-01-12 12:57:26

Станислав БЛАГОВ, кмет на община Свищов пред вестник “Дунавско дело”

- Господин Благов, каква е Вашата равносметка за 2014 година и кое задължително от свършеното трябва да се отбележи?
- 2014 година е една успешна година. Онова, което задължително трябва да се отбележи, е успешното приключване на основните проекти, които реализирахме, което е успех за всички. Започвам с болницата, с финализиране на проекта за подмяна на оборудването и строително-ремонтните дейности, които бяха организирани в тази връзка. Приключихме проекта за училищата през април 2014 година. Успешно бяха реализирани проектите „Нове – сърцето на легиона” по ОП „Регионално развитие”, мярка туристически атракции и съпътстваща инфраструктура, както и стартиралите проекти за зелена и устойчива градска среда и успешно започналия проект за пречиствателна станция за отпадни води и довеждащ колектор. Трябва да отбележа и проекта, по който бе подменена отоплителна инсталация в СОУ „Николай Катранов” по Националния доверителен екофонд. Реализирани бяха и няколко проекта по ОП „Административен капацитет”. Като цяло 2014 година ни спести доста катаклизми, които бяха на територията на доста български общини за съжаление. Пожелавам си в нито една община през 2015 година да няма подобни изпитания.
- Какво бе постигнато в социалната сфера, определяна от вас като приоритет?
- По отношение на социалните дейности аз смятам, че от няколко поредни години социалните услуги са на едно изключително ниво в община Свищов. За тази констатация основание ми дава факта, че редица проверки правени по социалните дейности, а и семинарите и обученията, които са провеждани в тази връзка потвърждават  оценката.
- Как оценявате инвестиционния и бизнес климат в Общината?
- Всъщност това е най-важният въпрос и най-голямото предизвикателство. Никакви проекти и никакви социални дейности, нито пък образователни функции общината би реализирала успешно, ако в основата не стои икономическият потенциал. В този смисъл това, което предстои за 2015 година и е основен приоритет на общинското ръководство, е създаването на икономическа среда за развитието на бизнеса. Необходима е  една много солидна икономическа база, за да може община Свищов да има добра перспектива, добро бъдеще. Ако това нещо не бъде организирано и ако жителите на общината не осъзнаем, че е най-важното, че икономическият климат и реализирането на сериозни икономически идеи в Свищов не бъдат осъществени, всичко остава на заден план. Тук трябва да отбележим два основни много важни фактора – първо икономическите субекти на територията на „Свилоза”, като комплекс. Вторият фактор е Стопанската академия. В тези два стълба на свищовската икономика има още доста резерв. И разбира се при нас - като общинска администрация, като Общински съвет, който е орган на местно самоуправление, трябва още повече усилия да полагаме за създаване на инвестиционен климат. И съвместно със средния и дребния бизнес трябва да положим усилия.
- Най-важното, което предстои до края на 2015 година за община Свищов?
- Да финализира успешно проектът за изграждането на пречиствателната станция за отпадни води. Да се опитаме да продължим проекта, свързан с пречистването на питейните води, да се опитаме да започнем процедура за възстановяване на имотите на бившето военно поделение, да запазим финансовата стабилност на общината, на общинския бюджет. Основната ни задача е да създадем усещането, че Свищов е община и район с изключителен потенциал за икономическо развитие. Да опитаме да внушим на хората от централната власт и на депутатите за потенциала, който съществува за изграждането на Дунав мост край Свищов.
- Господин Благов, ще се кандидатирате ли за пети кметски мандат?
- На този  въпрос отговарям по време на един друг голям християнски празник - Великден. Така го направих и при първия, втория, третия и четвъртия мандат.
Александър ШАБОВ
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания