Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стопанската академия посрещна за 79-и път своите първокурсници

Стопанската академия посрещна за 79-и път своите първокурсници
Добавена на: 2014-09-30 09:14:12

Новата учебна 2014/2015 година бе открита с официална церемония в аулата на Свищовското висше училище

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” посрещна своя 79-ти випуск. Новата учебна 2014/2015 година бе открита с официална церемония в аулата на Свищовското висше училище. Сред гостите на церемонията бяха кметът на община Ловеч – Минчо Казанджиев, Владислав Горанов – изпълнителен директор на банкова институция и възпитаник на Стопанска акдемия, Негово високо преосвещенство Великотърновски митрополит Григорий, заместник-кметът на община Свищов инж. Виктор Майсторов, председателят на Общински съвет -  Свищов – Светлана Георгиева, ръководители на финансови институции и фирми.
Приветствено слово към първокурсниците и към академичната общност от името на академичното ръководтсво поднесе проф. д-р Теодора Димитрова – зам.-ректор по студентска политика и академично развитие. Тя подчерта, че Стопанска академия е създадена, развива се и се утвърждава не къде да е, а в Свищов – „столицата на икономическото знание в България.” Откроявайки светлата личност на Дарителя – Димитър Ценов, завещал преди 102 години цялото си имущество за създаване на висше търговско училище, проф. Димитрова припомни, че през 1936 г. Висшето търговско училище в Свищов посреща първия си випуск с 375 студенти и 11 преподаватели. „Днес 102 години след завещанието на Дарителя неговата мечта е мащабна реалност” – каза проф. Димитрова. Днес висшето училище в Свищов има над 140 000 успешно реализирани възпитаници и над 300 ерудирани преподаватели ежегодно обучават повече от 12 000 студенти. Годишният прием наброява над 5 000 студенти в ОКС „бакалавър” и  „магистър”, докторанти и специализанти в продължаващо следдипломно и професионално обучение.
Поздравления към първокурсниците и цялата академична общност отправиха и официалните гости на тържествената церемония.
По традиция бяха наградени отличниците на випуск 2014 от ОКС „бакалавър”. Наградата на Ректора и академичното ръководство – почетен знак „Отличник на Стопанска академия”, грамота и 1000 лева проф. д-р Величко Адамов връчи на Ирина Пъшева от спец. „Счетоводство и контрол” за постигнат среден успех от следването 6.00 и успех от държавния изпит 6.00. Наградата на Общински съвет – Свищов заместник-кметът инж. Виктор Майсторов връчи на Иван Ламбев – спец. „Застраховане и социално дело”, постигнал среден успех от следването „отличен” 5.98 и от държавен изпит 6.00. Ректорът връчи и наградата на Фондация „Димитър Ценов” при Стопанска академия. Тази година наградата си поделиха Сияна Боева – спец. „Икономика на туризма” и Дияна Ефтимова – спец. МИО, постигнали еднакъв успех от годините на следване 5.96 и 6.00 от държавния изпит. Великотърновският митрополит Григорий отправи благослов за здраве и благоденствие на новия випуск на Свищовската Алма матер и на цялата академична общност.
Алексанадър ШАБОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания