Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВА

ОБЯВА
Добавена на: 2014-08-01 14:36:16

Oбществено обсъждане

ОБЩИНА СВИЩОВ, на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на „Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация за урегулиран поземлен имот VII и VIII от кв. 9 по ПУП на гр. Свищов, Община свищов”.
 
Срещата ще се проведе на 12.08.2014 г. от 14.00 часа в зала №1 на сградата на общинската администрация.
 
Проектът е изложен за публичен достъп в общинската администрация Община Свищов.
 
За контакти от страна на възложителя – инж. Боян Чиприянов – инвеститорски контрол на проект „Аварийно укрепване на свлачище на ул. „Стефан Караджа”, гр. Свищов, УПИ VII-179, 180, кв. 9”
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение,
 
инж. ВИКТОР МАЙСТОРОВ
зам. Кмет „БИРР” на община Свищов
(Оправомощен със заповед № 55-РД-01-03 от 29.01.2014 г.)
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания