Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА за встъпителна пресконференция по проект по ОПРР

ПОКАНА за встъпителна пресконференция по проект по ОПРР
Добавена на: 2014-07-23 15:59:49

ПОКАНА за встъпителна пресконференция по проект по ОПРР

Пресконференция по Проект „Проектна готовност на гр. Свищов за периода 2014-2020 г.“

Община Свищов, като бенефициент по ОПРР, кани обществеността на встъпителна пресконференция по Проект  „Проектна готовност на гр. Свищов за периода 2014-2020 г.“
Проекта е финансиран по ОПРР, схема за финансиране BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Пресконференцията ще се проведе на 29.7.2014 г., вторник от 16:00 ч. в Зала 1 на Община Свищов

От екипа за управление и изпълнение на проекта

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания