Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Как ще се промени Свищов след изпълнението на проекта за обновяване и модернизиране на градската сре

Как ще се промени Свищов след изпълнението на проекта за обновяване и модернизиране на градската сре
Добавена на: 2014-07-18 13:28:14

Как ще се промени Свищов след изпълнението на проекта за обновяване и модернизиране на градската сре
Как ще се промени Свищов след изпълнението на проекта за обновяване и модернизиране на градската сре
Как ще се промени Свищов след изпълнението на проекта за обновяване и модернизиране на градската сре
Как ще се промени Свищов след изпълнението на проекта за обновяване и модернизиране на градската сре

Общината започна реализрането на мащабен проект “Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов”, финансиран по ОП „Регионално развитие“.

Проектът е на стойност 4 839 797,22 лева, от които 4 113 827,64 лева (85%) съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, 483 979,72 лева (10%) съфинансиране от националния бюджет и 241 989,86 лева (5%) собствено участие от бюджета на Община Свищов.
Сългасно подписания Договор на проекта, срокът за изпълнеието му е от 20 май 2013 година до 20 май 2015 година, но желанието и амбицията на екипа и фирмата изпълнител е основните строителни дейности да приключат още до края на 2014 година.
Малко повече от година продължи подготовката и реализирането на обществените поръчки, свързани с дейностите, включени в проекта.
На практика откриващата пресконференция и символичната „първа копка“, която даде старт на планираните строителни дейности, се състояха в края на месец юни тази година.
В обхвата на проекта попадат 4 подобекта: Спортна площадка „Велешана”, Спортен комплекс „Свищов“ (бившето игрище „Септември“), територията около стадион „Академик”, реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в Свищов.
Ето и какво по-конкретно предстои за всеки от обектите:
На Спортна площадка „Велешана“ се предвижда реконструкция на цялото парково пространство. Ще бъдат изградени игрище за футбол със синтетична настилка, места за сядане и трибуни, мултифункционално игрище с полиуретанова настилка за баскетбол и волейбол, и площадка за фитнес на открито.
На Спортен комплекс „Свищов“ (бившето игрище „Септември“) ще бъдат изградени две игрища за тенис на маса на открито с изкуствена спортна настилка, комбинирано игрище за волейбол и бадмингтон с изкуствена спортна настилка, с нови трибуни с капацитет 96 места и нова площадка за фитнес на открито (за деца над 12г.) с изкуствена ударопоглъщаща настилка. Освен това ще бъдат изградени и нови пешеходни алеи, а съществуващите такива ще бъдат ремонтирани. Ще се монтира осветление по алеите, също и парково обзавеждане – пейки, кошчета и две чешмички. Съществуващото тренировъчно игрище за футбол ще бъде изцяло обновено с пребоядисване на оградите, подмяна на предпазната мрежа и вратите при подходите към игрището, пребоядисване на металната конструкция и подмяна на паната от козирката, ще бъдат сменени и седалките на трибуните. На съществуващата в близост пешеходна алея предстоят дейности по ремонт и възстановяване. В северния край на алеята е проектирана панорамна площадка с изглед към река Дунав, а по протежението й ще бъдат изградени две зони за обществен отдих с фитнес на открито. Предвидено е и алейно осветление.
В парковото пространство между стадион “Академик” и Студентски град, което се явява трети подобект по проекта, е предвидено изграждането на пешеходна алея, чрез която плавно да се преодолее денивелацията на терена. Предвижда се също изграждането на площадки за фитнес на открито, маси за тенис, игрище за футбол и баскетбол с полиуретанова настилка и 2 реда трибуни, велосипедно екстремно трасе с различни типове рампи за скокове свободен стил. Трасето ще се изгради на уплътнена земна настилка с оформяне на типове рампи за скокове и препятствия, използвайки даденостите на терена.
Планираната в рамките на проекта Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Свищов е четвъртия подобект и обхваща няколко от основните улици в града: ул. „Димитър Хадживасилев”,  улицата от ОК 557 до ОК 558 (една малка обслужваща улица без име, която пресича ул. „Хаджи Димитър“), ул. „Кирил Д. Аврамов”, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Полк. Никола Иванов“, ул. Иван Вазов“ и ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Цар Освободител“ и ул. „Патриарх Евтимий“.
Проектът предвижда също изграждането на Велосипедна алея, която ще минава по ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Цар Освободител“, ул.“Алеко Константинов“ и ул.“Патриарх Евтимий“. Алеята ще е с широчина 2 метра и възможност за двупосочно движение. Тя ще е ограничена от страната на лентите за движение с бордюр, а от страната на тротоара или зелените площи с бетонова ивица.
Много активна дискусия предизвика предвидената в рамките на проекта реконструкция на площад „Хан Бъчва“. Реконструкцията на това площадно пространство беше тема на две обществени обсъждания и много неофициални коментари и въпроси, отправени към екипа на проекта и кмета на Общината. Искам да уверя свищовската общественост, че решението, около което се обединиха участниците в последното обсъждане, в момента се разработва детайлно от проектантите и ще бъде представено за одобрение пред Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“.
Важно е да се отбележи, че изградените по проекта спортни и детски площадки ще могат да се ползват свободно и безплатно от всеки желаещ, в т. ч. хора в неравностойно положение, малцинствени групи и др., като навсякъде ще бъде осигурена и достъпност за хора с увреждания.
Свищовската общественост ще има възможност подробно да се запознае с предвидените дейности и изпълнението им на територията на всеки един от обектите в поредица материали в местните медии.
Екипът на проекта и ръководството на Община Свищов са отворени за всякакви въпроси и коментари, свързани с реализирането на този важен мащабен проект, благодарение на който нашият град ще стане още по-хубаво и приятно място за живеене.
 
Инж. ВИКТОР МАЙСТОРОВ, зам.-кмет „БИРР“
Ръководител на проекта
      

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания