Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ № 517-РД-01-03/20.05.2014 Г.

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ № 517-РД-01-03/20.05.2014 Г.
Добавена на: 2014-05-22 12:36:49

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ № 517-РД-01-03/20.05.2014 Г.

Заповед за забрана продажбата и консумация на спиртни напитки по време на провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България

ЗАПОВЕД № 517-РД-01-03/20.05.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА с цел осигуряване на нормална обстановка и опазване на обществения ред на територията на Община Свищов по време на провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. 

ЗАБРАНЯВАМ

1. Продажба и консумация на спиртни напитки във всички магазини, заведения и други обществени места от 21,00 часа на 24.05.2014 г. до 8,00 часа на 26.05.2014 г. с изключение на предварително заявените места за тържества в 
- Хотел "Корпус юг" на 24.05.2014 г. - ученически бал
- Хотел "Иванов" на 25.05.2014 г. - ученически бал.

2. Използването на пиротехнически изделия.

Със заповедта да се запознаят ръководителите на държавни, общински и частни фирми, извършващи търговия със спиртни напитки на територията на общината и кметствата.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУП  - гр. Свищов.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите чрез средствата за масово осведомяване на общината.

Кмет на Община Свищов:
Станислав Благов /п/

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания