Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Събраха повече пари от общински жилища

Събраха повече пари от общински жилища
Добавена на: 2014-01-10 13:27:00

Към 31 декември 2013 г. общинският жилищен фонд се състои от 273 апартаменти, къщи и бараки, в които са настанени 264 наематели.

Към 31 декември 2013 г. общинският жилищен фонд се състои от 273 апартаменти, къщи и бараки, в които са настанени 264 наематели. С цел запазване и подобряване ритмичността на плащане от страна на наемателите, които са предимно социално слаби семейства и безработни, на длъжниците своевременно са изпращани покани за доброволно плащане, като за м.г. те са 148. В резултат на това събраната сума за месечни наеми от общинския жилищен фонд за 2013 г. е в размер на 140 852 лева, което е с около 10 хиляди повече в сравнение с 2012 г.. Към края на м.г. неплатените наеми са близо 22 хил. лв. Подадените молби-декларации за настаняване в общински жилища към края на 2013 г. са 38. За годината в общински жилища са настанени девет семейства. В същото време пет имота са продадени на своите наематели. 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания