Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Лифт ще свързва района на жп гарата с площад “Алеко”

Лифт ще свързва района на жп гарата с площад “Алеко”
Добавена на: 2013-08-23 13:57:19

С 5 млн. лева превръщат Банара в парк

Лифт, ескалатор или друго техническо релсово съоръжение ще свързва района на жп-гарата и автогарата с площад “Алеко”. Това обяви на пресконференция строителният заместник-кмет инж. Виктор Майсторов. Той представи разработения по Оперативна програма “Регионално развитие” проект “Интегриран план за градско развитие и възстановяване на Свищов – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”. Документът е разработен от сдружението “Устойчиво развитие за Свищов”, обединяващ три фирми. Над 307 хиляди лева са усвоени при изработването на плана, който в момента е представен за окончателно одобрение пред управляващия орган на програмата, което се очаква да стане до края на годината. Отделно са отпуснати 560 хиляди лева за техническо проектиране на заложените в интегрирания план обекти. По този начин ще може да започне работа веднага при встъпването в следващия програмен период 2014 – 2020 година при готов проект, като няма да има състезателен характер процедурата, обясни инж. Майсторов.
Водещ обект е облагородяването на района на Банара, който ще бъде и първият. Очаква се неговото реализиране да стартира в края на 2014 г., най-късно началото на 2015 г. Освен техническото съоръжение, което ще преодолее денивелацията на жп-гарата с центъра, ще бъде изградена и мрежа от алеи на мястото на досегашното бунище.
“В момента Банара е изключително недостъпен, дори и опасен”, коментира инж. Виктор Майсторов. На терен от 17 декара в централната част на града ще бъде изградено парково пространство. В него ще има обособени тематични площадки – спортни, детски и т.н. Прогнозната стойност на обекта е пет милиона лева.
Три функционални зони са включени в интегрирания план за развитие на Свищов. Първата е зоната с обществени функции, включваща централната част на града. Втората е зоната със социални функции, която включва западната част на града и южните жилищни райони. Там се предвижда благоустрояването на междублоковите пространства във включените жилищни комплекси – “Химик”, “Рила” и т.н. Третата зона е с индустриални функции и се намира в района на бившата казарма. Целта е подобряването на инфраструктурата в този район, за да стане привлекателен за инвеститорите. 55 милиона лева се очаква да получи градът за реализирането на обектите, включени в интегрирания план. Александър ШАБОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания