Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Приета е годишна програма за управление с общински имоти

Приета е годишна програма за управление с общински имоти
Добавена на: 2013-03-01 09:09:27

В резултат на приетия документ се очакват общо приходи за годината в размер на 2 295 189 лева

Приета е годишна програма за управление с общински имоти
 
Общинските съветници единодушно приеха годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Свищов за 2013 г. В резултат на приетия документ се очакват общо приходи за годината в размер на 2 295 189 лева. Постъпленията от разпореждане с общинско имущество се очакват да бъдат 1 220 000 лв., а от управление на общинска собственост – 1 075 189 лв. Над 565 хиляди лева са очакваните приходи от отдаване под наем на земя, в т.ч. и терени по чл. 56 от ЗУТ. Близо 309 хил. лв. са очакваните постъпления от отдаване под наем на имущество, включително и общински жилища, а 200 хил. лв. от такси за ползване на пазари, тържища, тротоари и улични платна. 25 са имотите общинска собственост, предвидени за продажба през т.г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания