Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2013-01-21 15:54:16

ЕКОБУЛПАК АД има готовност да разшири действащата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Свищов

 Във връзка с получено писмо от ЕКОБУЛПАК АД до Община Свищов Ви информираме, че ЕКОБУЛПАК АД има готовност да разшири действащата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Свищов, като включи всички ползватели на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, в изпълнение на изискванията на новия закон за управление на отпадъците /ЗУО/.
ЕКОБУЛПАК АД предлага на всички ползватели на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради възможност да организират разделно събиране на генерираните в обекта им отпадъци. След заявяване на желанието на фирмата, ЕКОБУЛПАК АД ще осигури събирането не само на отпадъците от опаковки, но и на всички рециклируеми отпадъци от хартия ,картон, стъкло, пластмаса и метал, като в определен ден от седмицата по съгласуван с общината график камионът за разделно събиране ще минава по определен маршрут и ще прибира:


Нагънатите и завързани с връзка кашони и хартия;

Смачканите празни опаковки от пластмаса;

Пълните жълти чували за разделно събиране на хартия и пластмаса;

Биг-бег торбите за стъклени опаковки.

 
След подписване на СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, който можете да получите в отдел „Екология” на Община Свищов, стая № 32, както и да изтеглите от Раздел „Електронни документи”, подраздел „Екология”,   ЕКОБУЛПАК АД ще извършва горепосочените дейности БЕЗВЪЗМЕЗДНО, като предаването на отпадъците от ползвателя на обекта ще се извършва също БЕЗВЪЗМЕЗДНО.
ЕКОБУЛПАК АД като първата организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която е получила разрешение от МОСВ за извършване на тези дейности съгласно изискванията и разпоредбите на новия ЗУО за извършване на тези дейности, предлага това разширение на системата с цел улеснение на всички граждани, оптимизиране на действащата система и реално намаляване на количествата отпадъци, отиващи за депониране.
 
Звено „Екология” Община Свищов
Георги Симеонов
0631/68 145

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания