Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Работна среща по Проект „Заедно можем да се справим”

Работна среща по Проект „Заедно можем да се справим”
Добавена на: 2011-12-23 09:25:29

Проекта се осъществява на територията на десет общини в страната, между които е и Община Свищов.

На 22.12.2011 год. в сградата на ПУ-Свищов се проведе работна среща по Проект „Заедно можем да се справим”, финансиран от Министерство на Правосъдието по програми за превенция и защита от домашно насилие и програми, осъществяващи помощ на пострадали лица.
Проекта се осъществява на територията на десет общини в страната, между които е и Община Свищов. Основната цел  е насочена към създаване на механизми за взаимодействие и подкрепа на пострадалите лица на местно ниво. За целта предстои да бъдат обучени специалисти от различни сфери за прилагане на ефективни методи и подходи за подкрепа на жертвите на домашното насилие. Проектът предвижда и създаване на Кризисен Център в гр. Свищов, който да оказва навременна, професионална и ефективна помощ на пострадалите лица, при координирана работа на всички ангажирани институции.
На срещата присъстваха представители от Националната Асоциация за превенция на престъпността, Община Свищов, местните структури на Полицията,  Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”,  Районен съд,  Районна прокуратура,   педагогически съветници, психолози от социалните услуги в града.
Бяха набелязани основните стъпки и дейности по реализиране на Проекта, при ефективно сътрудничество между всички страни.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания