Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Представители на Общината участваха в конференция

Заместник-кметът Емил Димитров и директорът на дирекция "АПИОУПЕВ" в Общината Стоян Парашкевов участваха в Конференция за европейските разпространители на информация относно Програма за трансгранично сътрудничество България - Румъния (2007 – 2013). Конференцията се проведе в град Калъраш, Румъния и бе организирана от Регионалния офис за трансгранично сътрудничество (Съвместен технически секретариат за изпълнение на Програмата), който се намира в румънския град.
На форума Изпълнителният директор на Регионалния офис г-жа Николета Минчу отчете изпълнението на Програма за трансгранично сътрудничество България - Румъния (2007 – 2013) до момента. Участващите български и румънски общини и неправителствени организации бяха поканени да подпишат партньорско споразумение с Регионалния офис за популяризиране на Програмата.
Сред одобрените проекти от Втората покана по Програма за трансгранично сътрудничество България - Румъния (2007 – 2013) е и проектът на Община Свищов "Подобряване на трансграничната мобилност в района Свищов - Зимнич с усъвършенстване на елементите на транспортната инфраструктура" на стойност 3 126 227,67 евро, разработен в партньорство с Кметството в Зимнич.
Към момента всички необходими документи са предоставени от партньорите и предстои подписването на договора за изпълнение на проекта.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания