Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Делегация от латвийския град Лудза посети Свищов

От 20-ти до 24-ти септември 2010 година на посещение в Община Свищов пристигна 13-членна делегация от латвийския град Лудза.
Визитата е във връзка с изпълнението на българо-латвийски проект за интегриране на деца със специални образователни потребности "LABU for children" ("Латвия и България за децата"), изпълняван по програма "Коменски".
От българска страна партньори по проекта са Общината, Оздравителната детска градина в Свищов и СНЦ "Детско сърце", в което членуват родители на деца със специални потребности и екипа на Дневния център за деца с увреждания, а от латвийска страна - Община Лудза, две детски градини, едната от които е специализирана за деца с увреждания и младежки център.
Проектът стартира през август 2009 година и ще приключи през юли 2011 година. Координатор за изпълнението му от българска страна е началникът на отдел "Образование и култура" при Общината Милена Богданова.
На 21 септември в Зала 1 на Община Свищов се проведе конференция. Освен двата екипа, работещи по проекта от българска и латвийска страна, на форума присъстваха кметът на Община Свищов Станислав Благов, заместник-кметът Пламен Александров, председателят на Общинския съвет Милен Манолов, секретарят на Общината Върбинка Конова, началникът на РИО - Велико Търново Розалия Личева и старши експертът от Регионалния инспекторат Анна Павлова.
"Реализирането на проекта е една много добра възможност за екипите от двете страни да работят активно в полза на децата със специални образователни способности.", заяви кметът Станислав Благов при откриването на конференцията и пожела успех на всички нейни участници.
В делегацията от Латвия, освен екипа, работещ по проекта, са включени и представители на местната власт.
На форума от двете страни бяха представени близо 20 доклада по различни теми, свързани с работата с децата със специални образователни потребности.
Гостите от град Лудза, имаха възможност да посетят Оздравителната детска градина и Дневния център за деца с увреждания в Свищов и да се запознаят с работата на преподавателите и специалистите там.
В програмата на делегацията бе включено още запознаване със забележителностите на града, както и посещения на градовете Габрово, Велико Търново и Плевен.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания